Zkouška z českého jazyka pro cizince

trvalý pobyt, Czech for foreigners

Průběh zkoušky

Naše škola nabízí cizincům možnost složení zkoušky z českého jazyka jako jednu z podmínek pro udělení trvalého pobytu.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Obě části probíhají v tomtéž termínu.

Písemná část trvá 80 min, obsahuje čtení s porozuměním, psaní a poslech s porozuměním.

Ústní část trvá 10 min, skládá se z řízeného ústního projevu, při kterém se zkoušený představí, popíše blízké osoby a místo, kde žije, a z dialogu vyplývajícího z běžné komunikační situace. Čas na přípravu není poskytován.

Termíny zkoušek

V případě většího zájmu o složení zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt, vypíšeme další nové termíny.

Pokud se k danému termínu přihlásí méně než 5 uchazečů, zkoušky se v tomto termínu konat nebudou.

Přihlášky ke zkoušce

Uchazeč se přihlásí na zkoušku ve zvoleném termínu osobně nebo písemně v listinné nebo elektronické podobě nejméně 2 pracovní dny před jejím konáním.

Iva Motyčková, sekretariát školy
motyckova(zavinac)oaulpar.cz
Tel.: 475 316 811

Mgr. Petra Adámková, zástupce ředitele pro jazykovou školu
adamkova(zavinac)oaulpar.cz
Tel.: 475 316 815

Úplata za zkoušku

Cizinec, který před konáním zkoušky předloží škole originál poukazu opravňujícího jej ke konání bezúplatné zkoušky vydaného na jeho jméno Ministerstvem vnitra, koná zkoušku bezúplatně. V ostatních případech se poskytuje zkouška za úplatu 1 500 Kč.

Další informace ke zkoušce

Pokyny platné od 1.1.2019

Protokoly o kontrole ČSI 2016, 2017

Protokoly o kontrole ČSI 2016 Protokoly o kontrole ČSI 2017